Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van het verenigingsjaar 2023-2024 is Tessa Landwer Johan. U kunt bij haar terecht indien u een probleem ervaart met het bestuur, haar leden of met de vereniging. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, helpen en eventueel een schakel zijn tussen het bestuur en het lid dat een probleem ervaart.

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon is mogelijk via vertrouwenspersoon.bnsl@gmail.com