Bestuur

Het 63e bestuur der BNSL

bestuur_63.JPG

Nova van Schaik
Deken

Dagmar Marijnissen
Notaria

Johnny Hu
Schatbewaarder

Senna Bremer
Assessornova_linkdin.JPG

Deken

De functie van Deken wordt vervuld door Nova van Schaik. Nova is verantwoordelijk voor de structuur binnen het bestuur en de dagelijkse gang van zaken. Zij onderhoudt het contact met de zusterverenigingen en met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is zij voorzitter van zowel de LNSG-commissie, als de Carrièrecommissie. 

LinkedIn


dagmar_linkdin.JPG

Notaria

De functie van Notaria wordt vervuld door Dagmar Marijnissen. Dagmar is het aanspreekpunt van de leden en de vakgroep. Daarnaast is zij voorzitter van zowel de Ledenbladcommissie, als van de Ledendagcommissie.

LinkedIn


johnny_linkdin.JPG

Schatbewaarder

De functie van Schatbewaarder wordt vervuld door Johnny Hu. Johnny is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de BNSL. Tevens treedt hij op als voorzitter van de Reiscommissie.

LinkedIn


senna_linkdin.JPG

Assessor

De functie van Assessor wordt vervuld door Senna Bremer. Senna is verantwoordelijk voor het beheer van de website en de sociale media van de BNSL. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het maken van de almanak als voorzitter van de Almanakcommissie.

LinkedIn