Word Donateur

De BNSL is de studievereniging voor studenten die de studie Notarieel Recht volgen in Leiden. Elk jaar organiseert de vereniging talloze evenementen voor haar leden. Zo worden er naast de maandelijkse borrels kantoorbezoeken gepland, worden er lezingen georganiseerd, gaat de vereniging naar veilingen, bezoekt de vereniging eens in de zoveel tijd een tuchtzitting en is er uiteraard ook aandacht voor het werken aan de toekomst van haar leden.

Dit alles is niet mogelijk zonder kantoren en personen die de vereniging financieel wensen te steunen. Naast sponsorschappen met kantoren is de vereniging dan ook altijd op zoek naar donateurs. In de regel zijn dit oud-leden van de vereniging maar dat kunnen natuurlijk ook mensen zijn die de vereniging een warm hart toedragen, ongeacht of ze lid zijn geweest of niet.

 

Gegevens