Commissies

De BNSL heeft in het jaar 2023-2024 de volgende commissies:


IMG_0854.jpg
LNSG-commissie

LNSG-commissie

In 2023-2024 wordt het jaarlijks terugkerende Landelijk Notarieel Studentengala (LNSG) – een van de landelijke evenementen –  in Leiden gegeven. Onder leiding van Deken Nova van Schaik is de LNSG-commissie verantwoordelijk voor het organiseren van een onvergetelijk gala met de zusterverenigingen!

De LNSG-commissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Nova van Schaik, Esmee Mulder, Wytse Rempt en Amber Veldhuijzen.


IMG_0934.JPG
Carrièrecommissie

Carrièrecommissie

De Carrièrecommissie is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse speeddate-evenement, de carrièredag, de regionale kantorenborrel en het recruitmentdiner. Onder leiding van Deken Nova van Schaik zorgt deze commissie ervoor dat de BNSL meer carrièregerichte evenementen kan organiseren.

De Carrièrecommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Nova van Schaik, Bart Dickhoff, Renzo Hogenboom, Maja Uszynska en Olivier Zwijnenberg. 


IMG_0923.JPG
Ledenbladcommissie

Ledenbladcommissie

De Ledenbladcommissie is verantwoordelijk voor het ledenblad van de BNSL: De Leidsche Noot. Onder leiding van Notaria Dagmar Marijnissen zorgt deze commissie voor de totstandkoming van het magazine. Het ledenblad komt drie keer per jaar uit en geeft per editie weer waar de BNSL de afgelopen maanden mee bezig is geweest. 

De Ledenbladcommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Dagmar Marijnissen, Puck van der Bent, Juliën Gobréau en Isa Tjoa.


IMG_3965_3.jpg
Ledendagcommissie

Ledendagcommissie

De Ledendagcommissie is verantwoordelijk voor de ledendag van de BNSL. Onder leiding van Notaria Dagmar Marijnissen heeft deze commissie de taak om een complete dag te organiseren voor en door de leden van de BNSL. De dag bestaat uit een symposium, middag activiteit en een afsluitend diner. Deze commissie bestaat traditiegetrouw uit eerstejaars BNSL-leden.

De Ledendagcommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Dagmar Marijnissen, Jasper van den Ende, Stijn Heller, Manon Huijsmans en Isis Mager.​​​​​​​


IMG_1138.JPG
Reiscommissie

Reiscommissie

De Reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis van de BNSL. Onder leiding van Schatbewaarder Johnny Hu kiest de commissie een bestemming en stippelt de reis van begin tot het eind uit. 

De Reiscommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Johnny Hu, Jinsey Amesz, Mitchell van den Bosch en Indah Rolloos.


IMG_0905.JPG
Almanakcommissie

Almanakcommissie

De Almanakcommissie is verantwoordelijk voor de almanak van de BNSL. Onder leiding van Assessor Senna Bremer heeft deze commissie de taak om de traditiegetrouwe groene almanak te ontwerpen, welke niet kan ontbreken op de boekenplank van onze leden. De uitreiking van de almanak zal plaatsvinden op de meiborrel. 

De Almanakcommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Senna Bremer, Ilse van den Akker, Jessica den Hild en Mees van Winsen.Kascommissie

De Kascommissie functioneert als controlerend orgaan en helpt de Schatbewaarder bij het nalopen van het financieel jaarverslag. 

De Kascommissie 2023-2024 bestaat uit de volgende leden: Fleur Schipper en Thijs Hurrelbrinck.