Nieuws

nieuwsbrief_aug.png

Agendapunten

Carrièredag 2020 
Donderdag 10 september


Waarde leden van de BNSL, 

De zomer zit er alweer op en over een kleine week begint het collegejaar. Ik hoop dat u goed tot rust bent gekomen en klaar bent voor een nieuw collegejaar. In dit nieuwe collegejaar heeft de BNSL toch weer mooie evenementen voor u op het programma staan, al dan niet in een nieuwe vorm. Hopelijk zien we u binnenkort bij een van onze evenementen! 

In deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor de volgende punten:


Carrièredag
Op donderdag 10 september a.s. vindt de jaarlijkse Carrièredag plaats. In overleg met de universiteit probeert de Carrièrecommissie een passende manier te vinden waarop deze dag toch kan plaatsvinden. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. Houd ook de website en sociale media in de gaten voor de aanmeldingen. 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2020 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 8 oktober 2020. Tijdens deze ALV zal het bestuur worden gewisseld en zullen de aspirant-leden worden geïnaugureerd. Houd deze datum alvast vrij in uw agenda.

Opzeggen lidmaatschap 
Op grond van artikel 17 van de statuten van de BNSL eindigt het verenigingsjaar op 31 oktober. Indien u per 1 november 2020 geen lid meer wilt zijn, dient u tijdig uw lidmaatschap op te zeggen. U dient hiervoor de wettelijke opzegtermijn van 4 weken in acht te nemen. Gelet op de opzegtermijn kan opzeggen tot en met vrijdag 2 oktober 2020. Let op: dit is een strikte deadline.
Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@bnsl.nl. Na bevestiging van uw e-mail bent u per 1 november 2020 geen lid meer van de BNSL.
NB: indien u in het collegejaar 2019-2020 afgestudeerd bent in de Notariële opleiding, bent u automatisch geen lid meer per 1 november 2020. U hoeft dan dus niet meer te mailen om uzelf uit te laten schrijven. Dit gaat enkel om leden die afgestudeerd zijn, bent u gestopt met de studie dan moet u uzelf wel via een e-mail uitschrijven. 

Andere kantoorevenementen
Op dit moment staan er nog een paar evenementen met kantoren  op de planning. De invulling hiervan is nog niet zeker, maar hierover ontvangt u binnenkort meer informatie. 


Afstudeerders

In de maanden maart, april, mei en juni zijn Mevrouw M.A. Zegwaard, mevrouw C.J.L. Boissevain, mevrouw K.J.A. Persoon en de heer N. van den Berg afgestudeerd aan de notariële opleiding. Wij feliciteren deze leden met het behalen van hun bul.