Nieuws

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019


Waarde leden van de BNSL,


Nu de herfst zijn intrede heeft gemaakt betekent ook dat over een paar weken het verenigingsjaar 2018-2019 afgelopen is. Ook het einde van het 58e bestuur nadert: op donderdag 10 oktober 2019 zal de ALV met de bestuurswissel plaatsvinden. Aangezien mijn functie als Notaria dan ook ten einde is, is dit de laatste nieuwsbrief die uit mijn naam wordt verstuurd. De volgende nieuwsbrieven zullen door de nieuwe Notaria worden geschreven.

In deze nieuwsbrief vraag ik voor de allerlaatste keer uw aandacht voor de volgende punten:


Maandelijkse borrel

Deze maand zal de maandelijkse borrel niet op de eerste woensdag van de maand plaatsvinden in verband met de feestelijkheden rondom 3 oktober. De borrel zal derhalve plaatsvinden op woensdag 9 oktober 2019. Vanaf 17:00 uur bent u allen van harte welkom voor een borrel in Café l’Espérance waar tevens het kantoor Simmons & Simmons aanwezig zal zijn.


Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 10 oktober 2019 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. De ALV zal aanvangen om 19:30 uur stipt in ‘GrandCafé de Burcht’, Burgsteeg 14 te Leiden. Op de ALV zal onder andere het bestuur worden gewisseld en zullen de aspirant-leden worden geïnaugureerd.


Reisbekendmakingsborrel

Op de donderdagavond van 31 oktober 2019 vindt de jaarlijkse reisbekendmakingsborrel plaats in Restaurant BurgerZaken. Kom er samen met de Reiscommissie achter waar de Lustrumreis in januari heengaat. Enkel tijdens de Reisbekendmakingsborrel kunt u zich inschrijven voor de Lustrumreis. Het adres van Restaurant BurgerZaken is: Breestraat 123, 2311 CM te Leiden. Verdere informatie omtrent het tijdstip vindt u binnenkort op de website.


Opzeggen lidmaatschap

Op grond van artikel 17 van de statuten van de BNSL eindigt het verenigingsjaar op 31 oktober. Indien u per 1 november geen lid meer wilt zijn, dient u tijdig uw lidmaatschap op te zeggen. U dient hiervoor de wettelijke opzegtermijn van 4 weken in acht te nemen. Gelet op de opzegtermijn kan opzeggen tot en met woensdag 2 oktober 2019.

Let op: dit is een strikte deadline.

Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@bnsl.nl. Na bevestiging van uw email bent u per 1 november 2019 geen lid meer van de BNSL.

NB: indien u in het collegejaar 2018-2019 afgestudeerd bent in de Notariële opleiding, bent u automatisch geen lid meer per 1 november 2019. U hoeft dan dus niet ook nog te mailen om uzelf uit te laten schrijven. Dit gaat enkel om leden die afgestudeerd zijn, bent u gestopt met de studie dan moet u uzelf wel via een e-mail uitschrijven.


Afstudeerders 

In de maand augustus zijn Mevrouw T.M.L Nguyen, Mevouw T. Gevaert, De heer K.K. Chan, Mevrouw M.L. Blonk en De heer E.R. Scheffers afgestudeerd in de Notariële opleiding. Wij feliciteren deze leden, in het bijzonder onze Commissaris T. Gevaert, van harte met het behalen van hun bul.  


Bestuursfoto van de maand

Bestuursfoto_van_de_maand.JPG