Nieuws

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

Waarde leden van de BNSL,

Het regenachtige weer heeft zijn intrede gemaakt, de herfst komt eraan, en dit brengt met zich mee dat over een paar weken het verenigingsjaar 2017-2018 weer voorbij is. Ook voor het 57e bestuur komt het einde in zicht. Op donderdag 11 oktober 2018 zal het bestuur worden gewisseld. Aangezien ik mijn functie als Notaria tijdens de wissel in oktober zal moeten afstaan, is dit de laatste nieuwsbrief die uit mijn naam wordt verstuurd. De volgende nieuwsbrieven zullen door de nieuwe Notaria worden geschreven.

In deze nieuwsbrief vraag ik voor de allerlaatste keer uw aandacht voor de volgende punten:


Maandelijkse borrel

Deze maand zal de maandelijkse borrel niet op de eerste woensdag van de maand plaatsvinden in verband met de feestelijkheden rondom 3 oktober. De borrel zal plaatsvinden op woensdag 10 oktober 2018. Vanaf 17:00 uur bent u allen van harte welkom voor een borrel in café l’Espérance. Verder zal Simmons & Simmons aanwezig zijn op deze borrel.


Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 11 oktober 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. De ALV zal aanvangen om 19:30 uur in “GrandCafé de Burcht”, Burgsteeg 14 te Leiden. Op de ALV zal onder andere het bestuur worden gewisseld en zullen de aspirant-leden worden geïnaugureerd. 


Afmelden lidmaatschap

Op grond van artikel 17 van de statuten van de BNSL eindigt het verenigingsjaar op 31 oktober. Indien u per 1 november 2018 geen lid meer wilt zijn, dient u tijdig uw lidmaatschap op te zeggen. Let op: opzeggen kan nog tot en met vrijdag 5 oktober 2018. Dit is een strikte deadline! U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bnsl.nl. Na bevestiging van uw mail bent u per 1 november 2017 geen lid meer van de BNSL.


Afstudeerders

In de maand augustus zijn Mevrouw N. Tran, Mevrouw C.M.B. van Rhee, Mevrouw E.V. van der Peet, Mevrouw M.A. Aarts, Mevrouw M.A. Seijsener (cum laude), Mevrouw J.C. Vogel en De heer T.V. Drijfhamer afgestudeerd in de Notariële opleiding. Wij feliciteren deze leden van harte met het behalen van hun bul.