Donateurschap


De BNSL is de studievereniging voor studenten die de studie Notarieel Recht volgen in Leiden. Elk jaar organiseert de vereniging talloze evenementen voor haar leden. Zo worden er naast de maandelijkse borrels kantoorbezoeken gepland, worden er lezingen georganiseerd, gaat de vereniging naar veilingen, bezoekt de vereniging eens in de zoveel tijd een tuchtzitting en is er uiteraard ook aandacht voor het werken aan de toekomst van haar leden.

Dit alles is niet mogelijk zonder kantoren en personen die de vereniging financieel wensen te steunen. Naast sponsorschappen met kantoren is de vereniging dan ook altijd op zoek naar donateurs. In de regel zijn dit oud-leden van de vereniging maar dat kunnen natuurlijk ook mensen zijn die de vereniging een warm hart toedragen, ongeacht of ze lid zijn geweest of niet.


Wat houdt het donateurschap in?


Als donateur draagt u financieel bij aan het bevorderen van de notariële kennis en wetenschap voor onze leden. Uw bijdrage zorgt ervoor dat de vereniging nog meer kan betekenen voor haar leden.


Wat kost het donateurschap?


De bijdrage voor het donateurschap staat op € 25,- (gelijk aan het bedrag van de contributie die leden betalen). Mocht u meer willen bijdragen dan is dat uiteraard mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld € 50,- bijdragen waarmee u in de Club van 50 terechtkomt, of u kunt € 100,- bijdragen waarna u in de Club van 100 terechtkomt. Uw naam wordt – mits u hiermee instemt – vermeld in de Almanak en op de website. Daarnaast kunt u als lid van de Club van 50 het Ledenblad aanvragen.* Als lid van de Club van 100 kunt u naast het Ledenblad ook de Almanak aanvragen.* 


Vóór de bestuurswissel krijgt u als donateur een bedankbrief, een verzoek om wederom een bijdrage te leveren en een overzicht van wat er met uw bijdrage aan de vereniging is gebeurd.Bent u geïnteresseerd in het worden van donateur? Dan kunt u dat bij word donateur kenbaar maken.


* Zolang de voorraad strekt.