COVID-19

COVID-19 Protocol

De BNSL heeft dit protocol opgesteld als advies voor haar leden voor het bijwonen van de evenementen en het handelen naar aanleiding van een positieve test op COVID-19. De leden worden geacht zich te houden aan de regels zoals voorgeschreven in dit protocol, alsmede aan de richtlijnen van de overheid en de Universiteit Leiden. De BNSL vertrouwt erop dat haar leden hun verantwoordelijkheid nemen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus, zowel voor, tijdens als na de verenigingsactiviteiten.

Verenigingsactiviteiten

Er worden slechts fysieke activiteiten georganiseerd door de BNSL, indien deze kunnen plaatsvinden in overeenstemming met de coronarichtlijnen van de overheid en de Universiteit Leiden. Leden die wensen deel te nemen aan een fysieke activiteit van de vereniging dienen te voldoen aan de volgende regels:

  1. De deelnemer heeft geen COVID-19, en heeft ook geen klachten die passen bij COVID-19.
  2. De deelnemer hoeft niet in quarantaine volgens de quarantainecheck van de overheid, welke is te vinden op quarantainecheck.rijksoverheid.nl.
  3. De deelnemer is, indien dit is vereist voor een activiteit, in het bezit van een geldige QR-code via de CoronaCheck-app.
  4. De deelnemer zal zich houden aan de richtlijnen van overheid en de Universiteit Leiden.
  5. Deelname aan een verenigingsactiviteit is geheel op eigen risico.

Indien het bestuur constateert dat een deelnemer zich niet overeenkomstig bovenstaande regels gedraagt, dan is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te treffen ter bescherming van de gezondheid van alle aanwezigen op een activiteit.

Positieve test

Indien een persoon positief is getest op COVID-19 en in zijn/haar besmettelijke periode aanwezig is geweest bij een fysieke activiteit van de BNSL, geldt dat de op COVID-19 positief geteste persoon het bestuur onmiddellijk op de hoogte dient te stellen van de positieve COVID-19-test.

In geval van twijfel over bovenstaande maatregelen, neem dan contact op met het bestuur per e-mail via info@bnsl.nl.