Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2017

 

Waarde leden van de BNSL,

 

Nog een aantal weken en dan is het verenigingsjaar 2016-2017 officieel voorbij. Ook voor het 56e  bestuur komt het einde in zicht. Op donderdag 12 oktober 2017 zal het bestuur worden gewisseld. Aangezien ik mijn functie als Notaria tijdens de wissel in oktober zal moeten afstaan, is dit de laatste nieuwsbrief die uit mijn naam wordt verstuurd. De volgende nieuwsbrieven zullen door de nieuwe Notaria worden geschreven.

 

In deze nieuwsbrief vraag ik voor de allerlaatste keer uw aandacht voor de volgende punten:  

 

Themaborrel: “What would you be without your notarial law degree?”

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen op de themaborrel in Café l’Espérance op woensdag 4 oktober 2017 vanaf 17:00 uur.

 

Na het succes van de themaborrel van vorig jaar is op de Algemene Ledenvergadering gestemd voor weer een themaborrel dit jaar. Dit jaar staat de themaborrel in het teken van de vraag: “What would you be without your notarial law degree?”. Kom goed verkleed naar de borrel, want het lid met de beste outfit gaat naar huis met een prijs!

 

Kantoorbezoek NICO Notarissen

Op woensdag 11 oktober 2017 zal de BNSL een bezoek brengen aan TeekensKarstens in Leiden. TeekensKarstens maakt deel uit van een samenwerkingsverband genaamd NICO notarissen. NICO notarissen is een samenwerkingsverband van de grotere Nederlandse notariskantoren verspreid over Nederland. Tijdens het bezoek aan TeekensKarstens zullen ook twee andere kantoren uit het samenwerkingsverband aanwezig zijn, te weten: KooijmanAutar uit Rotterdam en WestlandPartners uit Naaldwijk.

 

Wij worden rond 15:00 uur verwacht bij TeekensKarstens en de middag zal worden afgesloten met een borrel. Aanmelden voor dit kantoorbezoek kan tot en met woensdag 4 oktober via info@bnsl.nl.

 

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 12 oktober 2017 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. De ALV zal aanvangen om 19:30 uur in “GrandCafé de Burcht”, Burgsteeg 14 te Leiden. Op de ALV zal onder andere het bestuur worden gewisseld en zullen de aspirant-leden worden geïnaugureerd.

 

Afmelden lidmaatschap

Op grond van artikel 17 van de statuten van de BNSL eindigt het verenigingsjaar op 31 oktober. Indien u per 1 november 2017 geen lid meer wilt zijn, dient u tijdig uw lidmaatschap op te zeggen. Let op: opzeggen kan nog tot en met woensdag 4 oktober 2017. Dit is een strikte deadline!

 

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bnsl.nl. Na bevestiging van uw mail bent u per 1 november 2017 geen lid meer van de BNSL.  

 

NB: Indien u in het collegejaar 2016-2017 bent afgestudeerd in de Notariële opleiding, bent u automatisch geen lid meer per 1 november 2017. U hoeft in dat geval dus niet te mailen om uzelf uit te laten schrijven. 

 

Afstudeerders

In de maand augustus zijn mevrouw M. Neuteboom, mevrouw J. Ruigrok, de heer W.J. van Seters en mevrouw J.M. van Slingerland afgestudeerd in de Notariële opleiding. Wij feliciteren deze leden van harte met het behalen van hun bul.

© Copyright 2013 BNSL. Realisatie door EZERO.