Welkom waarde leden

Hieronder staat een formulier voor het declareren van activiteiten.

N.B. Leest u ons declaratiebeleid goed door voordat u een declaratie verstuurd.Onderstaand treft u het declaratiebeleid, zoals dat is opgesteld door het 55e bestuur van de Broederschap der Notariële Studenten te Leiden, hierna te noemen BNSL. Naar aanleiding van enige onduidelijkheden in het verleden en om verdere problemen omtrent declaraties in de toekomst te voorkomen, is dit beleid opgesteld door het 55ste bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan het commissariaat van het 55ste bestuur.

 

Het beleid

De BNSL vergoedt de kosten van diverse activiteiten die hieronder nader omschreven zullen worden. Om de kosten van een activiteit te kunnen declareren dient het declaratieformulier ingevuld te worden en dient er een bonnetje van de gemaakte kosten te zijn. Het declaratieformulier treft u online op de website van de BNSL (www.bnsl.nl) en is op te vragen bij het bestuur.

 

Voor de volgende activiteiten kunnen de kosten worden gedeclareerd:

 

  • - Reiskosten van en naar Landelijke activiteiten. Hieronder vallen het LNSF, LNSG, LNSH en LNSC. Indien er busvervoer wordt aangeboden, maar u er toch voor kiest hier geen gebruik van te maken, kunt u de kosten van uw zelfgekozen terugreis niet declareren. Dit alles behoudens onvoorziene omstandigheden.

 

  • - Reiskosten voor BNSL activiteiten buiten Leiden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoorbezoeken, tentamentrainingen, reiskosten naar Schiphol in verband met de jaarlijkse studiereis en sponsorgesprekken.

 

  • - Bel- en sms kosten naar het buitenland ten behoeve van de studiereis en bel- en sms kosten in het buitenland gedurende de studiereis, door de voorzitter van de reiscommissie ten behoeve van de studiereis.

 

  • - Reiskosten, gemaakt door het bestuur en/of andere leden die zich voor de open dag op de Universiteit Leiden inzetten ten behoeve van de BNSL, voor zover de open dag in het weekend plaatsvindt.

 

  • Voor alle overige kosten gemaakt in het kader van de BNSL kunnen geen declaraties worden ingediend.

Voor alle declaraties die reiskosten behelzen, geldt dat er gebruik moet worden gemaakt van iedere mogelijke korting. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een geboden kortingsmogelijkheid dan zal diegene dit gedeelte van de kosten zelf moeten dragen. Er mogen geen onnodige kosten worden gedeclareerd bij de BNSL.

 

Daarnaast geldt voor alle declaraties dat deze gedaan moeten worden binnen twee maanden na het plaatsvinden van de activiteit, geteld vanaf de dag volgende op de activiteit.

 

 

© Copyright 2013 BNSL. Realisatie door EZERO.